8200 Veszprém, Szarvas Utca 14.
+3688329301

Vásárlási feltételek

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK:

Vásárlási feltételek

Adatvédelem

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosítónk:

Megrendelés

A Temparatúra 2000 Kft. által szervízalkatrész néven üzemeltetett internetes áruházában található valamennyi árucikk. A vásárolt áruk jellemzői az adott árucikkhez tartozó termékleírásból tudhatók meg. A termékleírásokat a gyártók bocsátották rendelkezésünkre, így ezek pontatlanságáért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.

Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül eljuttatja hozzánk. 

Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon visszaigazoltuk. Ez – az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével – a megrendelés beérkezését követő 24 órán belül megtörténik.

A vételár 

A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza.

A szállítás módja és költségei 

Az áruházakban különféle áru átvételi módok között választhat. Ha vásárlását befejezte és szeretné megrendelni a kiválasztott termékeket, úgy az áruátvétel módjának kiválasztását követően a rendszer azonnal kiszámítja az adott szállítási módhoz tartozó szállítási díjat és az áruátvételkor fizetendő összeget.

A WEBÁRUHÁZ a megrendeléseket a beérkezésüket követő munkanaptól számított hat munkanapon belül kiszállítja, amennyiben azonnali raktárkészlettel rendelkezik. Ettől eltérő szállítási határidők az adott árucikknél külön megjelölésre kerülnek. 

Amennyiben egy megrendelésen különböző szállítási határidejű árucikkek vannak, akkor a hosszabb szállítási határidő az irányadó. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a WEBÁRUHÁZAT kártérítési kötelezettség nem terheli.

A kézbesítő a megrendelt készüléket a megadott címre szállítja (csak a házszámig, lakásba, emeletre nem viszi fel) és ott átadja a megrendelőnek, vagy megbízottjának.

Előre egyeztetett szállítási napon, az érkezés előtt kb. 1 órával telefonon értesíti a futár a vásárlót az érkezés időpontjáról. 

Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő, ha az egyeztetett kiszállítás időpontjában nem tartózkodik otthon, vagy az áru elhelyezését mégsem tudja biztosítani és így az árut vissza kell szállítani, abban az esetben a visszaszállítás költsége valamint az újbóli kiszállítás is Őt terheli.

Régi készülékét csak külön díjazás ellenében tudjuk elszállítani!

 

Az elállás joga 

-17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 

A vevő a szerződéstől az áru kézhezvételét követő nyolc napon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az eladó a kifizetett vételárat haladéktalanul, de legkésőbb a visszaszolgáltatást követő harminc napon belül visszatéríti. A vásárlástól való elállás joga személyes átvétel esetén nem érvényesíthető. 

A vevő viseli az elállásból eredő minden felmerülő költséget. Az árucikk csak az eredeti csomagolásban és az eredeti garanciális okmányokkal együtt szolgáltatható vissza! Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, ill a megtagadhatja az áru visszavásárlását.

Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár 25-50%-kal csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költsége.

Olyan egyedi termékek és szolgáltatások esetén, amelyek a Megrendelő külön kívánságára egyedileg kerülnek legyártásra, nem érvényesíthető a vásárlástól való elállás joga.

Garancia

A berendezések garancia ideje az adatlapon megtalálható. 

Gyártónként eltérőek az adatok, de jellemzően 1 és akár 10(!) év garancia is lehet, típustól függően.

Az eladó az általa eladott árukra a törvényben előírt legalább 1 év garanciát vállal. Ennél hosszabb garanciális idő az árucikkeknél külön feltüntetésre kerülnek. 

Amennyiben a megrendelt áru a szállítás során megsérült, azt a WEBÁRUHÁZ díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre.

Amennyiben a megrendelt árucikk hibás, vagy 3 napon belül meghibásodik, azt a WEBÁRUHÁZ kicseréli. A hibás termék visszajuttatása az ügyfélszolgálat címére a Vásárló feladata és költsége. Amennyiben a cserére már nincs lehetőség, akkor a termék vételára kerül visszafizetésre. 

Olyan árucikknél, ahol a csere előtt – a hibás működés vagy a minőségi kifogás egyértelmű megállapítására – előzetes bevizsgálás szükséges, a WEBÁRUHÁZ – átvételi elismervény ellenében – vizsgálatra átveszi és továbbküldi a terméket a forgalmazó vagy szakszerviz felé.

A vitatott árucikk visszajuttatása a WEBÁRUHÁZ ügyfélszolgálatára a Vásárló feladata és költsége.

Felelősség

A WEBÁRUHÁZBAN való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős az áruházhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő vásárlásért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén.

Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a portál akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

Egyéb

Az üzemeltetők szabadon módosíthatják a vásárlási és a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Vásárlási Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a Vevő vásárlását.

A szerződésben külön nem szabályozott kérdések tekintetében a mindenkor hatályos

jogszabályi rendelkezések, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadóak. A Vevő és a Temperatúra 2000 Kft, mindketten tudomásul veszik és egyetértenek abban, hogy a köztük fennálló jogvita esetén a Veszprém Városi Bíróság illetékességét ismeri el.

A jelen weboldal üzemeltetői az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősülnek, ezért a jelen weblapon más által rendelkezésre bocsátott jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott kárért felelősséggel nem tartoznak.